Het procesmodel

Een van de oudste modellen van het Enneagram is het Procesmodel. In de oudheid werd er voornamelijk met het procesmodel gewerkt. Het uitgangspunt is dat alles een proces is. Een proces bestaat uit negen stappen. Ieder proces kent derhalve een vast patroon. Door dat patroon te kennen kun je zien waar jij staat in jouw proces en wat je volgende stappen kunnen zijn. Je ziet ook in wat Je nodig hebt om verder te komen en waar de moeilijkheden zitten.

Je kunt ook zien waar de ander staat in zijn of haar proces. Dan kun je jouw proces en dat van de ander gelijktrekken zodat jullie samen een proces lopen. In bedrijven is er sprake van het bedrijfsproces, het teamproces en het individuele proces van alle teamleden. Door vanuit het procesmodel te werken kun je ervoor zorgen dat processen beter en soepeler lopen. Het is vooral van belang dat het doel helder en duidelijk is voor iedereen. Vanuit dat doel kun je zien welke stappen je moet zetten om tot je doel of het teamdoel te komen.