Teamtransformatie

Ontwikkel vertrouwen, eigenaarschap en daadkracht in je team!

Interventies in teams vanuit de kennis van het enneagram zijn leuk, snel en effectief. In dit traject worden de inzichten vanuit de persoonlijkheidstypologie gecombineerd met het transformatiemodel van het enneagram.

Wat maakt de teamtransformatie anders

 • De basis van het traject is zelfkennis, alleen vanuit een goede kennis van jezelf en elkaar kun je succesvol zijn
 • Door de combinatie van twee modellen worden zelfontwikkeling en teamontwikkeling op een unieke manier gecombineerd
 • De kwaliteiten van de individuele medewerkers worden optimaal ingezet om de dynamiek en samenwerking te verbeteren en een sterk team te creëren
 • De leidinggevende heeft een belangrijke rol en doorloopt ook zelf alle fasen van het proces, hij loopt voorop en geeft het goede voorbeeld aan het team
 • Een goede borging binnen de organisatie maakt onderdeel uit van het traject. Gedurende het traject worden ambassadeurs opgeleid die na afloop van het traject de ontwikkeling van het team kunnen borgen en verder kunnen begeleiden met de aangereikte kennis

Het Transformatiemodel
Het Transformatiemodel is ontwikkeld binnen een initiatief van enneagramtrainers, Youmen. De aanleiding hiervoor was het inzicht dat verandertrajecten binnen organisaties niet meer toereikend zijn om te kunnen groeien. Er is 'transformatie' nodig om daadwerkelijk in de verdieping het verschil te kunnen maken en deze blijvend te verankeren. Daarin maakt Youmen het verschil.

Uitgangspunt bij dit model zijn de 9 ontwikkelingsfasen binnen teams of organisaties, elk veranderproces kent 9 fasen op weg naar transformatie. Enkele thema's in het model zijn: veiligheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Een traject Teamtransformatie combineert twee methodieken gestoeld op het Enneagram en een combinatie van psychologische (ontwikkelings)theorieën die ingezet worden gedurende het traject: het Persoonlijkheidsmodel en het Transformatiemodel. Beide modellen versterken elkaar in het proces.

Wat levert het op bij korte interventies:

 • Meer zelfkennis en meer onderling begrip in de organisatie
 • Verbetering in de communicatie, het aanpassingsvermogen en de samenwerking
 • De talenten en competenties van de medewerkers optimaal benutten
 • De persoonlijke effectiviteit en efficiëntie van medewerkers verhogen

Wat levert het op bij een volledig traject:

 • Alle effecten van de korte interventie
 • Meer stabiliteit in personeelsinzet (minder verloop)
 • Hoger gezondheidspercentage (lager verzuim)
 • Vermindering van kosten in het werving- en selectieproces
 • Goed werkgeverschap en een onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrent.
 • Verhogen van resultaten op individueel, team- en organisatieniveau door bewustzijnsvergroting/gezondere mindset