Het Transformatiemodel

Het Transformatiemodel is ontwikkeld binnen een initiatief van enneagramtrainers, Youmen. De aanleiding hiervoor was het inzicht dat verandertrajecten binnen organisaties niet meer toereikend zijn om te kunnen groeien. Er is 'transformatie' nodig om daadwerkelijk in de verdieping het verschil te kunnen maken en deze blijvend te verankeren. Daarin maakt Youmen het verschil.

Uitgangspunt bij dit model zijn de 9 ontwikkelingsfasen binnen teams of organisaties, elk veranderproces kent 9 fasen op weg naar transformatie. Enkele thema's in het model zijn: veiligheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Een traject Teamtransformatie combineert twee methodieken gestoeld op het Enneagram en een combinatie van psychologische (ontwikkelings)theorieën die ingezet worden gedurende het traject: het Persoonlijkheidsmodel en het Transformatiemodel. Beide modellen versterken elkaar in het proces.