Disclaimer

Coachingskamer Eindhoven is een merk van QMandS. De door QMandS op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of advies. De door QMandS verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. QMandS kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. QMandS en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. QMandS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door QMandS worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van QMandS.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van QMandS omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het maken van kopieën van foto’s of printscreens of op andere wijze van kopiëren van onze website of delen daarvan is verboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van QMandS.

Volledigheid en aansprakelijkheid

De getoonde informatie en advies is door ons met zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie en advies kan echter niet volledig worden ingestaan, omdat deze afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor geleden schade voortvloeiend uit (het gebruik van) verstrekte informatie of advies.

Wat doen wij met de door u verstrekte persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens invoeren in het contactformulier. De door u verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen en gebruiken wij voor statistische analyses en onderzoek. De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Op alle door u verstrekte persoonsgegevens is, naast hetgeen hier vermeld staat, tevens het Privacy statement QMandS van toepassing.
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo’n geval eerst contact op met uw contactpersoon.

Wilt u toch een klacht indienen dan kan dit schriftelijk onder vermelding van ‘klacht’ naar:

QMandS
T.a.v. Klachtenservice
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven